Produkter / Materialer

Materialer

Vi tækker med materiale, som vi selv producerer. 100% naturprodukt som kaldes Tækkemiscanthus.
 
Tækkemiscanthus, som vi kalder det, har været anvendt som tækkemateriale i Japan i flere hundrede år. Det er herfra at de er impoteret til Danmark af en tækkemand fra Års i samarbejde med Statens Jordbrugsforskning i begyndelsen af 90 erne. De hjembragte mange forskellige kloner som blev plantet på Faulum forsøgsgård og det er herfra jeg har udvalgt de planter, som har de egenskaber, som jeg ønsker og gerne vil levere til mine kunder. 
De tre planter som jeg har udvalgt er blevet vitro opformeret i labratorie for at få 500.000 planter, som er nødagtig ens. Siden er de udplantet her hos mig, hvilket er en dyr proses, men med et godt resultat. Jeg har valgt, at det ikke skal have indflydelse på den færdige kvm. pris som jeg tager for Tækkemiscanthus i forhold til danske rør.
 
Miscanthusavlerforeningen hjemmeside

Tækkerør maskinhøstes og pakkes i store ruller som kan håndteres med kran, hvilket letter arbejdsgangen og holder prisen nede.
A' Øllebølle Tæk  | Tlf.: 54 61 16 03